Aš galiu!

“Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką” projektas: Aš galiu! Nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0061

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir LR biudžeto lėšomis

Projekto tikslas – suteikti kompleksines socialinės integracijos paslaugas, kurios sudarytų sąlygas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims lengviau (re)integruotis į darbo rinką.

Paslaugos teikiamos:

– asmenims, paleistiems iš laisvės atėmimo vietų; 

– nedirbantiems ir nesimokantiems probacijos pareigūnų prižiūrimiems asmenims, kuriems paskirta laisvės atėmimo bausmė, bet jos vykdymas atidėtas; 

– buvusiems vaikų socialinės globos namų, specialiųjų internatinių mokyklų auklėtiniams (16–29 metų);

– socialinės pašalpos gavėjams;

-neįgaliesiems.

Projekto veiklos: 

– Motyvavimas;

– Poreikių įvertinimas;

– Socialinių ir darbinių įgūdžių ugdymas;

– Individualios ir grupinės psichologinės terapijos;

– Informavimas-konsultavimas; 

– Individualių planų, gyvenimo aprašymų, motyvacinių laiškų rengimas;

– Mokymai įvairiomis temomis; 

– Profesijos tinkamumo nustatymas;

– Profesijos įgijimas;

– Praktika realioje darbo vietoje; 

– Pagalba surandant darbo vietą, įsidarbinant ir išlaikant darbo vietą.

Dalyvavimas projekte NEMOKAMAS.

Projekto dalyviams kompensuojamos transporto išlaidos.

Grupinėse veiklose numatytas maitinimas.

Kontaktai:

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras

Mob.tel. +37067246746

El.paštas r.monstvilaite@zispb.lt

  1. Višinskio g. 34, Šiauliai

www.zispb.lt