Tiltas

Projektas: TILTAS Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0520

Finansuojama iš Europos socialinio fondo.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

PROJEKTO TIKSLAS:

Stiprinti jaunimo nuo 14 iki 29 metų, kuriems buvo ar yra nustatyta globa, socialinius bei profesinius gebėjimus ir didinti jų integracijos į visuomenę galimybes, pasitelkiant savanorišką veiklą. 

PAGRINDINĖS VEIKLOS:

Socialinių įgūdžių ugdymas ir stiprinimas;

Aktyvinimo veikla „Stay active“;

Psichosocialinis konsultavimas;

Socialinis, profesinis orientavimas ir konsultavimas;

Socialinių įgūdžių stiprinimas, socialinio darbuotojo mokymai;

Socialinių įgūdžių stiprinimas, lektoriaus mokymai;

Programa “AUM”‘.

PROJEKTAS ĮGYVENDINAMAS: 2021-01-01 – 2022-10-01

PARTNERIAI:

VšĮ Sielos harmonija

Asociacija Juspo

Kontaktai:

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras

Mob.tel. +370 677 017 15

El.paštas j.brazauskiene@zispb.lt

Višinskio g. 34, Šiauliai

www.zispb.lt